Din digitala marknadsplats för maskin- och transporttjänster

Kubicom är marknadsplatsen för dig som söker maskin- och transporttjänster till dina projekt och för dig som levererar detta till kund. Plattformen matchar med automatik behov med resurser och hanterar förutom inköp även projekt och uppföljning.

Fördelar med Kubicom

Förenklar inköp & avrop

Förenklar inköp & avrop

Avropa dina nuvarande leverantörer eller beställ resurser med ett klick och erhåll anbud från flertalet leverantörer i nätverket.

Effektiviserar vardagen

Effektiviserar vardagen

Genom digital rapportering för leverantörer och uppföljning i realtid för beställaren, effektiviserar Kubicom vardagen.

Automatiserad Administration

Automatiserad Administration

Med digitala transportsedlar och smart hantering av utfört arbete, minskar administrationen väsentligt.