Om Kubicom
Kubicom är en oberoende maskin och transportmäklare som på ett unikt och smart sätt hanterar inköp, genomförande och uppföljning från alla marknadens aktörer samlat på ett ställe. Genom Kubicom effektiviseras hela kedjan från start till slut vilket leder till stora vinster både för kunden och leverantören.

Inom bygg och anläggningsbranschen i stort och därmed även inom segmentet maskin- och transporttjänster är användadet av ny teknik generellt lågt. Kostnaderna som uppstår till följd av kvalitétsbrister och kommunikationsmissar är också höga, vilket branschens egna utredningar visar. Mot denna bakgrund grundades Kubicom, med visionen att hjälpa både bygg och anläggningsföretagen och deras leverantörer att kraftigt förbättra arbetsprocesserna kopplat till maskin- och transportinköp.

Kubicom drivs av ett team bestående av serieentreprenörer kombinerat med erfarna branschexperter och är ett helägt dotterbolag till CIMON Enterprise koncernen. Sedan starten 1985 har koncernen varit mycket framgångsrik inom utveckling av nya tekniker i flera branscher och ligger tex bakom bolaget Coding Technologies AB som deltagit i utvecklingen av MP3 formatet vilket idag används över hela världen. Andra framgångsrika historiska exempel är Biogram AB och Pascal Medical AB. Koncernen sysselsätter ungefär 500 medarbetare över hela norden. Inom koncernen finns idag flera framgångsrika bolag i sina respektive branscher.

Genom Kubicoms unika cloudsystem utvecklat just för maskin- och transportbranschen automatiseras flera arbetsprocesser som tidigare varit helt manuella samtidigt som administrationen minskar och kommunikationen förbättras. Systemet är utvecklat under 2 års tid tillsammans med både kunder och beställare med huvudfokus på att skapa en lösning som är enkel att använda och tillgänglig överallt.

Vi arbetar idag med några av branschens mest spännade aktörer på sina respektive marknader och finns i Karlshamn, Stockholm och Malmö.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!