Miljö och kvalité

Att arbeta med kvalitetssäkring är en hörnsten i vår affärsidé som vi arbetar med dagligen. Som en nära partner både till beställare och leverantörer och därmed en avgörande länk i leveranskedjan är det självklart för oss att också arbeta noga med miljöansvar.


Kvalitetssäkring och riskminering som en affärsidé

På Kubicom har vi sedan dag ett arbetat för att reducera riskerna och kvalitetsbristerna i maskin- och transportbranschen. Vi har bland annat tagit fram ett helt nytt kontrollsystem för försäkringar, tillstånd och liknande samtidigt som vi utvecklat en ny avtalstruktur som tydligt fördelar ansvar och skyldigheter mellan beställare och leverantör.

Vi är noga med att arbeta aktivt för att hålla en hög kvalité på samtliga plan. Därför finns väldokumenterade utvecklings- och driftsplaner för vårt IT system som vi alla arbetar efter och en garanterad upptid på 99,9 %. Det finns också ett internt kvalitétssystem för vår personal samtidigt som vi har en noggrann kvalitétskontroll av våra samarbetspartners på leverantörssidan.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar med detta.En innovation - även för miljön

Med Kubicom och vårt arbetsätt är även miljön en vinnare, vilket är en aspekt som funnits med sedan vi startade utvecklingen av vårt system och affärskoncept, lite exempel på hur kan du se nedan.

  • Full kontroll på samtliga miljöklasser i systemet.
  • Full körhistorik och navigering för rutt- och köroptimering.
  • Tillgång till redovisning över använda miljöklasser med mera.
  • Radikal minskning av antalet utskrifter och pappersdokument.
  • Bättre möjligheter till resursutnyttjande och samordning.

Inom Kubicom finns också en tydlig miljöpolicy som vi arbetar efter och som är en självklar del av vår vardag.