Vår företagsledning:Peter Mattisson

Executive Chairman

Född 1963. Serieentreprenör och företagsledare. Grundare av bland annat Avalon Innovation, ett av Sveriges mest prisbelönta konsultföretag samt en rad andra bolag. Styrelse-ledamot i bland annat Blekinge Tekniska högskola.


Kaj Olsson
CFO

Född 1950. Erfaren CFO med lång branscherfarenhet från maskin- och transportsektorn. Har tidigare varit CFO på flera olika maskin- och transportföretag. Per Lundgren

Co-Founder, COO 

Född 1955. Civ.ing väg och vatten, Lunds universitet. En av Kubicoms grundare med mångårig erfarenhet från branschen som bland annat VD för en större transportcentral och som affärsområdeschef på Tyréns.


Alexander Haraldsson
CTO

Född 1990. Civ.ing datateknik, Lunds universitet. Bakgrund som systeminnovatör som deltagit i flera teknikstart ups tidigare. Ansvarar för Kubicom systemet och dess tekniskautveckling.