Vi kvalitetssäkrar och effektiviserar era maskin- och transportinköp.

Kubicom som partner för inköp av maskin- och transporttjänster innebär rätt resurs vid varje tillfälle till rätt kostnad. Detta görs genom vårt unika och kraftfulla IT-system kombinerat med smarta servicetjänster som dessutom leder till förenklad administration och ökad effektivitet för både er som beställare och era leverantör.

Vi är en komplett maskin och transportförmedlare utan egna resurser som helt oberoende och på uppdrag av våra kunder gör inköp från marknadens alla leverantörer, från enskilda fordonsägare till de främsta centralerna. Genom att samla era inköp hos Kubicom sparar ni tid, minskar riskerna, ökar kvalitén och kapar kostnader.

Kubicom hanterar på ett unikt och smart sätt inköp, genomförande och uppföljning från alla marknadens leverantörer samlat på ett ställe.Genom Kubicoms system är det möjligt att hantera inköp från alla olika leverantörer på ett standardiserat och smart sätt så som det passar era inköpsrutiner. Det är alltid kunden som har full kontroll och styr exakt vilka leverantörer som ska användas. Självklart är det möjligt att använda de leverantörer som används redan idag samtidigt som ni får tillgång till ytterligare 100-tals duktiga och erfarna leverantörer att välja på.


Unikt Cloud-system som är enkelt, kraftfullt och säkert.

Vi har utvecklat ett eget cloudsystem tillsammans med både kunder och maskin- och fordonsägare som ger fullt stöd och förenklar hela arbetsprocessen från start till slut för alla.
 • Beställning och matchning av resurser
  Systemet hittar rätt resurs till varje uppdrag snabbt och enkelt.
 • Projekthantering
  Planera per projekt med den inbyggda kalenderfunktionen. Alla i projektet får tillgång till rätt dokumentation och kommuniserar snabbt med varandra från ett enda ställe.
 • Inbyggt kommunikationssystem
  Kvalitétssäkra arbetet med enklare kommunikation till alla leverantörer med bland annat inbyggda läskvittenser.
 • Karta och navigation
  Full koll på alla enheter och all körhistorik. Skapa egna platser.
 • Uppföljning och statistik
  Tillgång till all viktig data och nyckeltal i realtid så som kostnader, tidsåtgång, volym och miljöpåverkan.

Systemet har också andra viktiga fördelar:


Smartphone, iPad och dator
Kubicom används enkelt direkt i webbläsaren oavsett dator helt utan installationer, dessutom finns appar för iPhone, iPad och Android telefoner.

100 % cloudsystem
All data sparas, synkroniseras och säkerhetskopieras helt automatiskt. Att använda Kubicoms system kräver inga investeringar i hård- eller mjukvara.

Automatiska uppdateringar
Vårt utvecklingsteam släpper löpande nya funktioner och uppdateringar. Dessa installeras automatiskt och kostnadsfritt för alla användare.

Framförhållning och planering sparar tid och pengar

Majoriteten av alla maskin- och transportinköp görs idag precis före utförandet, oftast dagen innan, samtidigt som stora delar av inköpsprocessen är helt manuell. Detta skapar dåliga förutsättningar för ett optimalt resursutnyttjande och leder till bland annat högre kostnader än nödvändigt.

Med Kubicom skapas helt nya förutsättningar för planering med all information samlad på ett ställe, full orderöversikt och en digital kalenderplanering.

Med vårt kraftfulla inköpsverktyg och smarta urvalsprocess hittas de leverantörer som är bäst för respektive uppdrag enkelt, oavsett var de kommer ifrån. Informationen behöver bara matas in en gång och överförs automatiskt till rätt leverantör i rätt tid.

Minimera riskerna, öka kvalitéssäkringen och få ett effektivare genomförande - samtidigt.

Vår lösning ger er fullt stöd genom hela genomförandet vilket leder till en rad fördelar,
här är några av dem:
 • Rätt information vid rätt tidpunkt till alla - med funktioner som projekthantering, full orderöversikt och delade dokument är det enkelt att ge alla inblandade rätt information på ett snabbt och enkelt sätt.
 • Förenklad kommunikation - Kommunicera med alla från ett ställe snabbt och enkelt med text, bilder och inbyggda läskvittenser, självklart sparas också all kommunikationshistorik.
 • Följ utförandet i realtid - Genom systemet är det enkelt att följa varje resurs både geografiskt och i utförandet momentant, med full tids- och kostnadskontroll.
 • Minska riskerna - Vårt inbyggda kontrollsystem samlar och kontrollerar automatiskt försäkringar och tillstånd för alla leverantörer vilket leder till minskad risk.
 • Ändra utan problem - med vårt system är det enkelt att hantera ändringar och tillägg utan att det blir ett problem. Informationen distribueras och allt dokumenteras, automatiskt förstås.
Sammantaget leder detta till lägre kostnader och en enklare vardag där alla kan
fokusera mer på utförandet och mindre på problemhantering och administration.

Få full kontroll och en enklare administration på alla plan med momentan uppföljning.

Kubicom effektivserar administrationen rejält genom en samlad orderhistorik för alla inköp - komplett och klar, dag för dag. Detta oavsett vilka leverantörer som använts. Vilket i sin tur gör det möjligt att snabba upp och förenklare vidarefaktureringen.

Vem som ska ha tillgång till vilken del av information styr ni själva och all information lagras och säkerhetskopieras automatiskt - i obegränsad tid. Att göra snabba analyser är också enkelt genom den inbyggda statistikmodulen, oavsett om man är projektledare, regionchef eller ekonomiassistent.

En komplett maskin och transportförmedlare.

Kubicom är en leverantörsobereonde förmedlare som samlar marknadens maskin och tranportresurser på ett och samma ställe. Det innebär ett brett urval med mycket kompetens för dig som beställare att välja bland för alla typer av uppdrag.
Självklart lägger vi också upp alla era nuvarande leverantörer.Exempel på tjänster och resurser som förmedlas via Kubicom:
 • Lastmaskiner
 • Grävmaskiner
 • Markvårdsmaskiner
 • Mobilkranar
 • Anläggningsbilar
 • Kranbilar
 • Dumpers
 • Miljö och containertransporter • Givetvis finns alla enheter i många varianter, storlekar och former. Allt för att passa det
  specifika uppdraget.
  Genom Kubicom som er partner för maskin-
  och transportinköp får ni:

  
  Rätt resurs vid rätt tillfälle
  Vi samlar alla resuser på ett ställe och genom en smart urvalsprocess hittas den som är bäst för varje uppdrag oavsätt var de kommer ifrån.

  Enklare administration
  Administration blir betydligt effektivare genom enhetlig och samlad fakturering. Antalet fel minskas radikalt och ni får full kostnadskontroll direkt.

  Kraftfull resursplanering
  Se behoven enklare med all information samlad på ett ställe, full orderöversikt och kalenderplanering. Våra projekt- ledare ger er också dagligt stöd i inköpsprocessen.

  Full spårbarhet och förbättrad kvalitétssäkring
  Full spårbarhet och förbättrad kvalitéts-säkring genom hela organisationen på alla uppdrag med funktioner som full körhistorik, inbyggt kommunikation- system och dokumenthantering.

  Minskad risk och ökad miljökontroll
  Kubicom minskar er risk genom att automatiskt samla och kontrollera alla leverantörers försäkringar, tillstånd och licenser. Ni får också kontroll på använda miljöklasser för alla enheter.

  Momentan uppföljning
  Följ upp alla uppdrag, projekt och beställningar momentant och utan extra arbete med automatiska transportsedlar som är 100% digitala, full orderhistorik och en kraftfull statistikmodul.

  Boka en visning eller kontakta oss idag så berättar vi mer.

  Kontakta oss så kommer vi gärna och demostrerar vårt unika cloud system och förklarar mer om hur
  vi kan hjälpa er att säkra kvalitén och spara tid för maskin och transportinköp.
  Vi finns i Karlshamn, Malmö och Stockholm.