Effektivare maskin och transportinköp
Kubicoms verktyg hjälper bygg- och anläggningsföretag
att säkra kvalitén och spara tid - samtidigt.
Effektivare maskin och transportinköp
Kubicoms verktyg hjälper bygg- och anläggningsföretag
att säkra kvalitén och spara tid - samtidigt.
Effektivare maskin och transportinköp
Kubicoms verktyg hjälper bygg- och anläggningsföretag
att säkra kvalitén och spara tid - samtidigt.

Kvalitetssäkra och förenkla inköp, genomförande
och uppföljning

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalité från start till slut.